KEYLAM 木層ウォール

いずれも柱脚接合部試験と同様の破壊形態を示した。またいずれの仕様も壁倍率はおおむね終局耐力に基づく指標によって決定されており、スギでは12倍の壁倍率が得られた。※壁倍率算定に当たり、低減係数は1とした。

試験体仕様
材料及び樹種:スギ、カラマツ単板積層材(LVL)
試験体寸法:T105×W1015×H2730mm
金物:ビス止めホールダウン35kN用(1ヶ所当たり2本)
脚部ホールダウン 1.並列型 2.直列型

面内せん断試験結果その1(スギ)

スギ Pmax (a)
降上耐力
Py
Pu Ds μ (b)
終局耐力
Pu(0.2×
√(2μ-1))
(c)
最大荷重
の2/3
2/3Pmax
(d)
特定変形時
P(1/120red)
短期許容
耐力
min
(a,b,c,d)
試算
壁倍率
並列型 1 41.1 23.47 39.0 0.363 4.29 21.47 27.40 35.07 21.47  
2 42.2 23.33 40.3 0.333 5.01 24.47 28.13 28.46 23.33  
3 41.8 22.81 39.3 0.335 4.96 23.47 27.87 36.08 22.81  
平均   23.00       23.04 27.80 36.54    
変動係数   0.01       0.06 0.01 0.05    
ばらつき係数   0.969       0.97 0.99 0.98    
下限値   23.04       22.38 27.63 35.72 22.38 12.55
直列型 1 36.3 20.60 32.6 0.341 4.79 19.10 24.20 33.86 19.10  
2 41.1 19.92 36.7 0.380 3.96 19.28 27.40 35.77 19.28  
3 36.8 19.74 35.1 0.372 4.11 18.88 24.53 33.97 18.88  
平均   20.19       19.09 25.38 34.53    
変動係数   0.02       0.01 0.07 0.03    
ばらつき係数   0.99       1.00 0.97 0.99    
下限値   19.87       18.99 24.55 34.03 18.99 10.65

面内せん断試験結果その2(カラマツ)

カラマツ Pmax (a)
降上耐力
Py
Pu Ds μ (b)
終局耐力
Pu(0.2×
√(2μ-1))
(c)
最大荷重
の2/3
2/3Pmax
(d)
特定変形時
P(1/120red)
短期許容
耐力
min
(a,b,c,d)
試算
壁倍率
並列型 1 43.8 25.68 41.0 0.331 5.06 24.78 29.20 38.12 24.78  
2 48.8 29.37 45.38 0.326 5.21 28.14 32.53 43.08 28.14  
3 40.2 22.92 38.1 0.311 5.68 24.54 26.80 38.49 22.92  
平均   25.99       25.82 29.51 39.90    
変動係数   0.12       0.08 0.10 0.07    
ばらつき係数   0.92       0.96 0.95 0.97    
下限値   24.47       24.87 28.15 38.60 24.47 13.72
直列型 1 53.0 29.10 50.2 0.347 .64 28.88 35.33 42.84 28.88  
2 60.2 37.00 55.7 0.427 3.25 26.11 40.13 43.74 26.11  
3 54.9 34.63 +49.9 0.440 3.08 22.68 36.60 41.55 22.68  
平均   33.58       25.89 37.36 42.71    
変動係数   0.12       0.12 0.17 0.03    
ばらつき係数   0.94       0.94 0.97 0.99    
下限値   31.67       24.43 36.18 42.19 24.43 13.70